Başkanın Mesajı


Canan TUNGAR
AYÇOV KURUCU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Değerli Hayırseverler;
Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfımız'ın amacı; topluma ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde sevgi dolu saygılı ve inançlı evlatlar yetiştirmektir. Bu güzel yurdumuzu onlara emanet edeceğiz . Bu yavrular yarınların geleceği, onlardır tüm sorumlulukları yüklenecek, çağdaş Atatürk Devrim ve İnkılapları ışığı altında güzel vatanımızı yarınlara taşıyacaktır.
Değerli işadamlarımız; ülkemizde yaptığınız ve yapacağınız her yatırımı işte bu yeni kuşak koruyacak ve yaşatacaktır.
Dünya kenti Antalya hızla gelişmekte, nüfus yoğunluğu her geçen gün artmakta ve bu gelişmede şehrin iki yüzü ortaya çıkmaktadır.
Birincisi kent merkezi ve turistik tesislerde çağdaş ve her türlü güzelliğin sergilendiği bir Antalya ,İkincisi gecekondu bölgesinde yolsulluğun kol gezdiği , sağlıksız ve çarpık yapılaşmanın baskın olduğu bir Antalya.
Doğu ve Güneydoğu ile İç Anadolu bölgelerinden Antalya kentine yapılan yoğun göç şehrin çevresinde; geleneksel toplum yapısını değiştirememiş , sosyal , ekonomik ve fiziki çevre biçimlenişi bakımından henüz çağdaşlaştırılmamış toplulukların her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Bu toplulukların, şehrin girişimci, çağdaş ,sosyo-kültürel yapıya sahip , ekonomik gücü - yönetimi elinde bulunduran kesimiyle uyum içinde olabilmesi için yapılması gerekenler değerlendirilmiş ve yapılabilecekler arasında AYÇOV'un amaçlarına uygun olarak köklü ve uzun vadeli bir program çerçevesinde çocukların eğitilmesi için "AYÇOV Çocuk Cenneti" kurulmuştur.
Çocuk Cenneti' ndeki başlıca amacımız çocuğu aileden koparmadan bütünüyle koruma altına almaktır.
Eğer yarınlara huzur içinde bakmak istiyorsak hepimizin ortak noktası olan bu çocuklarımıza sahip çıkalım, aksi halde hergün sokakta çalışan , sokakta yatan çocuklarımızın sayısı artacak ve ülke sağlıksız çocukların , gençlerin ve de yetişkinlerin ülkesi olacaktır.

Türkiye büyük ! Gelin hep beraber çalışalım , çocuklarımıza sahip olalım.

En içten saygılarımla.

Canan TUNGAR
AYÇOV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı