AYÇOV 2012 Mütevelli Heyeti Toplantısı

AYÇOV Mütevelli Heyeti Toplantısı 12 Nisan 2012’de AYÇOV Toplantı Salonunda Saat:19:00’da yapılacaktır.
Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 26 Nisan 2012 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.Toplantı da 2011 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2012 yılı çalışma programı sunularak çalışma programı ve tahmini bütçe sunulacaktır. Toplantıda sunulacak 2011 Mali Raporlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.