AYÇOV 2013 Mütevelli Heyeti Toplantısı

AYÇOV Mütevelli Heyeti Toplantısı 14 Mart 2013’de AYÇOV Toplantı Salonunda Saat:19:00’da yapılacaktır.
Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Mart 2013 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.Toplantı da 2012 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2013 yılı çalışma programı sunularak çalışma programı ve tahmini bütçe sunulacaktır. Toplantıda sunulacak 2012 Mali Raporlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.