AYÇOV 2014 Mütevelli Heyeti Toplantısı

AYÇOV Mütevelli Heyeti Toplantısı 27 Mart 2014’de AYÇOV Toplantı Salonunda Saat:19:00’da yapılacaktır.
Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Nisan 2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.Toplantı da 2013 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2014 yılı çalışma programı sunularak çalışma programı ve tahmini bütçe sunulacaktır. Toplantıda sunulacak 2013 Mali Raporlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.