AYÇOV 2015 Mütevelli Heyeti Toplantısı

AYÇOV Mütevelli Heyeti Toplantısı 31 Mart 2015’de AYÇOV Toplantı Salonunda Saat:19:00’da yapılacaktır.
Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 14 Nisan 2015 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.Toplantı da 2014 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2015 yılı çalışma programı sunularak çalışma programı ve tahmini bütçe sunulacaktır. Toplantıda sunulacak 2014 Mali Raporlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.