AYÇOV 2016 Mütevelli Heyeti Toplantısı

AYÇOV Mütevelli Heyeti Toplantısı 30 Mart 2016’da AYÇOV Toplantı Salonunda Saat:19:00’da yapılacaktır.
Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 13 Nisan 2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.Toplantı da 2015 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2016 yılı çalışma programı sunularak çalışma programı ve tahmini bütçe sunulacaktır. Toplantıda sunulacak 2015 Mali Raporlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.