AYÇOV 2017 Mütevelli Heyeti Toplantısı

AYÇOV Mütevelli Heyeti Toplantısı 22 Mart 2017’da AYÇOV Toplantı Salonunda Saat:19:00’da yapılacaktır.
Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 05 Nisan 2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.Toplantı da 2016 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2017 yılı çalışma programı sunularak çalışma programı ve tahmini bütçe sunulacaktır. Toplantıda sunulacak 2015 Mali Raporlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.