AYÇOV 2018 Mütevelli Heyeti Toplantısı

AYÇOV Mütevelli Heyeti Toplantısı 22 Mart 2018’da AYÇOV Toplantı Salonunda Saat:19:00’da yapılacaktır.
Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 05 Nisan 2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.Toplantı da 2016 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2018 yılı çalışma programı sunularak çalışma programı ve tahmini bütçe sunulacaktır. Toplantıda sunulacak 2018 Tahmini bütçeye tıklayarak ulaşabilirsiniz.