Amacımız

Yetim ve muhtaç çocuklara ; beslenmeleri, eğitimleri , öğrenimleri için ayni ve nakdi yardım sağlamak , rehberlik yapmak , bir meslek sahibi olabilmeleri yolu ile topluma kazandırılmaları için yardımcı olmak , bu amaçla açılmış kamu kurum ve kuruluşlarına gönüllü katkı ve katılım sağlamaktır.