Çalışma Alanımız

Kurulduğu günden bugüne hayırsever kişi ve kuruluşların yardımları ile hizmetlerini en iyi şekilde sürdüren AYÇOV amaçları doğrultusunda örnek vakıflardan biri olmuş , 1999 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Türkiye genelinde 5000 vakıf arasında yılın vakfı seçilmiştir.

 

Bu doğrultuda AYÇOV;
Özellikle gecekondu bölgelerine Çocuk Sevgi Evleri kurarak 3 – 6 yaş gurubu çalışan annelerin çocuklarına hizmet verilmesi,
Kırsal bölgelerinde yaşayan ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim verilmesi ; bu yolla çocuklarımızı sokaktan kurtararak günümüzün en önemli sosyal sorunlarından olan sokak çocukları sorununun (çocuğun sokağa düşmeden koruma altına alınması vakfın en büyük amacıdır.) ortadan kaldırılmasına destek olunması,

 

AYÇOV , Hayırsever kişi ve kuruluşların yardımları yanında çalışmalarımızda sürekliliği sağlamak için Dünya Bankası , Avrupa Birliği , Unicef vb kuruluşlara projeler yapmakta ve hayata geçirmektedir.
AYÇOV , Bakanlar Kurulunun 20.04.1998 tarih ve 11016 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan vakıflardan sayılarak vergi muafiyeti kazanmıştır.